بازدید گروه ارزیابی از کارنده های کشت مستقیم تولیدی

 

 

     درپی اطلاع رسانی قبلی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درخصوص برنامه زمان بندی شده بازدید گروه ارزیابی از کارنده های کشت مستقیم تولیدی این شرکت، که روز چهارشنبه مورخه 97/12/22 انجام گرفت گروه 12 نفره ای

متشکل از کارشناسان و رواسای مراکز متبوع با ریاست جناب آقای دکتر زلقی مشاور و رئیس حوزه معاونت امور زراعت به همراهی و حضور جناب آقای دکتر ولیخانی مسئول هماهنگی امور استان های مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ، جناب آقای دکتر صلح جو نماینده بخش تحقیقات و جناب آقای دکتر فاضل نیاری نماینده پروژه سیمیت و مهندس سعادت نژاد رئیس گروه ساماندهی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و مهندس بحرانی رئیس گروه مکانیزاسیون زراعت مرکز توسعه مکانیزاسیون و همچنین مهندس مهربانی رئیس گروه آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و مهندس قاسمی معاون گروه فناوری های نوین مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با مشایعت و همراهی آقای مهندس قهرمان نژاد رئیس اداره فناوری های نوین کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی و جناب آقای مهندس راضی کارشناس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان در محل این شرکت حضور داشتند ضمن بازدید و بررسی فرایند و نحوه  تولیدی کارنده های کشت مستقیم تولیدی این شرکت و ابراز خرسندی از حضور دراین مجموعه هر یک از کارشناسان محترم به تبین دیدگاههای خود درخصوص این کارنده ها پرداخته و نقطه نظرات خود را جهت بهینه سازی این مهم ارائه فرمودند و در نهایت جهت استفاده بهتر از این حضور و موقعیت پیش آمده با ریاست جناب آقای دکتر زلقی جلسه با سخنان ایشان و بامیزبانی مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس حیدری و اعضای هیات مدیره و تنی چند از کارشناسان فنی  شروع شد و ایشان با در نظر گرفتن سیاست های کلان دولت محترم و همچنین بیانات ارزشمند جناب آقای دکتر کشاورز (معاون وزیر و رئیس امور زراعت وزارت جهادکشاورزی ) که دراین خصوص ایراد فرموده بودند سمت و سوی و هدف آن امور را جهت تبدیل کشت های معمول به کشت های مستقیم و کم خاکورزی بیان کرده و خواستار عملی شدن هرچه سریعتر این امر در حوزه تولیدکنندگان و بهره برداران شدند و راهنمائیهای ارزشمندی نیز دراین خصوص ارائه فرمودند.

         

در ادامه هر یک از کارشناسان درحوزه های مختلف کاری خود ضمن ابراز نظرات خود پرسشهای لازم را از  مسئولین و کارشناسان فنی شرکت انجام و با تائید ضمنی کارنده های یاد شده بجهت بهینه سازی آنها نظرات مساعد خود را برای رفع نواقصات و ایرادات جزئی ارائه نمودند.

 

درادامه آقای حیدری مدیرعامل شرکت ضمن تقدیر و تشکر از تشریف فرمائی کارگروه محترم و ابرازخرسندی از حضور آنها در این مجموعه ، خواستار برقراری ارتباط تنگاتنگ جهت بهره‎برداری بیشتر از راهنمائیها و ارشادات عزیزان شدند.

درآخر قرار شد ان شاالله جهت رویت و مشاهده برطرف شدن ایرادات و رفع نواقصات مطروحه ، بزودی کارگزوه فوق بازدید مجدید از این مجموعه داشته باشند.


Please publish modules in offcanvas position.