بذرکار کودکار DF-250

بذرکار کودکار DF-250

مزايا:

1- بذركاركود كارهاي DF-250 علاوه بر سيستم كاشت بذرتوانائي و كاشت كود در جواربذر را دارا مي باشد. ( مزارع آبي) .

2- دراين نوع بذر كار ها با استفاده از 2 سيستم جداگانه گيربكس و توزيع و انتقال بذروكود مي توان به هر ميزان بذرو كود كه موردنياز باشد كشت نمود.

3- با استفاده ازاين دستگاه مي توان انواع بذرغلات ونيز كود فسفات و اوره كشت نمود.

       

 

 

 

 

مشخصات فني :

  • عرض كار : 250 سانتي متر
  • رديفهاي كاشت : 21-19-17
  • ظرفيت كل مخزن بذر و كود: 450 ليتر.
  • نوع تاير : 16*6.00
  • عرض حمل و نقل : 250 سانتي متر.
  • ارتفاع دستگاه : 130 سانتي متر.
  • فاصله رديفهاي كشت : 15-13-10 سانتي متر.
  • سرعت كار درمزرعه : 9-6 كيلومتر در ساعت.
  • ميزان كاشت : 2-1.8 هكتار در ساعت.

 

 


Please publish modules in offcanvas position.